CM wordt gezondheidsfonds


CM  Gezondheidsfonds, dat is meer levenskwaliteit voor iedereen.

Een excellente dienst- en  hulpverlening bieden en ijveren voor een betaalbare en breeddekkende gezondheidszorg, dat blijft de opdracht van CM. Maar nu we een gezondheidsfonds zijn, doen we meer en gaan we verder. 

CM Gezondheidsfonds gelooft dat gezond zijn zoveel meer is dan niet ziek zijn. Het is een zinvol leven leiden, sociaal actief kunnen zijn, je verbonden voelen met anderen ... En voor ons is gezondheid ook iets waar we samen en voor elkaar aan bouwen. CM Gezondheidsfonds creëert een zorgzame samenleving met meer levenskwaliteit voor iedereen.

Daarom nemen we meer dan ooit onze rol van coach én partner in gezondheid op. We luisteren naar wat voor jou belangrijk is, reiken je keuzes aan, en werken proactief en preventief. Zo timmeren we samen aan je veerkracht, zodat je beter kunt omgaan met de uitdagingen van het leven. En in alles hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare. CM Gezondheidsfonds is ook dichtbij, bij elke stap in het leven. Daarnaast zijn we dé referentie voor betrouwbare informatie over gezondheid, zorg en welzijn.

Tegelijk leggen we ons gewicht als ledenorganisatie in de schaal. Met de slagkracht van onze 4.5 miljoen leden en meer dan honderdduizend (vrijwillige) medewerkers maken we gezondheid in al haar aspecten vanzelfsprekend. Gezondheid voor onszelf, onze buurt en de volledige maatschappij.

Het resultaat is een samenleving waarin we duidelijk merken dat de levenskwaliteit van iedereen erop vooruit gaat.

 
BeIeefdag? 

Met dit warm en positief evenement zet CM ‘gezondheid in de ruime zin van het woord’ in de spotlights. Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. We laten je niet alleen kennismaken met de verschillende facetten van gezond leven maar laten je dit ook echt beleven. Samen met onze partners Okra, Samana, Kazou, Kind & Preventie, Thuiszorgwinkel,... bieden we een breed programma aan voor iedereen: of je nu jong of minder jong bent of je ziek of gezond voelt.